SUSZENIE

Możliwość wysuszenia tarcicy jest kolejnym rozszerzeniem naszej działalności. Jest to proces czaso i energochłonny, dlatego należy planować go z należytym wyprzedzeniem.

W budowie..